Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення мають забезпечити виготовлення бланків Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, і доставку їх споживачам разом з рахунками на оплату послуг. Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше поданих документів, тобто без звернення громадян та подання ними Заяви і Декларації.   

 

 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

 

 1. 1.Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – спрощених форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. При цьому скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб.
 2. 2.Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, доходи осіб) надають організації, що надають житлово-комунальні послуги, ведуть реєстраційний облік, доходи – Пенсійний фонд та Державна фіскальна служба, на запит органів соціального захисту населення у п’ятиденний строк з дня його отримання.
 3. 3.Основний критерій для отримання субсидії – сукупний дохід зареєстрованих осіб домогосподарства, який визначається виходячи з отриманих особами доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб (раніше враховувалися доходи і сплаченими податками) за попередній календарний рік, тобто з січня по грудень 2014 року, для тих, хто звертається за отриманням субсидії починаючи з травня 2015 року.
 4. 4.Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
 5. 5.Після закінчення строку отримання субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому відповідному періоді, автоматично без звернення громадянина та письмово інформують громадян про прийняте рішення.
 6. 6.Надається право на оформлення субсидії особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.
 7. 7.Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану зареєстрованих осіб, які звертаються за призначенням субсидії: наявність у власності двох і більше житлових приміщень; наявність у власності двох і більше автомобілів; наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні; – здача в найм житлового приміщення, крім здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень).

КОМУ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ

 Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг (далі — орендар). В окремих випадках на підставі рішень районних рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних послуг.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного обов’язкового відсотка платежу.

 

СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ, ЯКЩО:

 – будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

– під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

 

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ

 

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період — на початок місяця, з якого призначається субсидія.

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних у містах рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку)

 Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Розмір субсидії для відшкодування плати за користування житлом/утримання житла, централізоване та індивідуальне опалення (теплопостачання) розраховується виходячи з фактичного розміру загальної, опалюваної площі, якою користуються мешканці домогосподарства, але не більше встановленої соціальної норми житла (13,65 кв.м. на одну особу + додатково 35,22 кв.м. на домогосподарство).  Субсидія для відшкодування оплати вартості житлово-комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) призначається у розмірі соціальних нормативів користування відповідними житлово-комунальними послугами, які становлять:

1) у разі використання природного газу для індивідуального опалення (з врахуванням коригуючого коефіціенту) – 7,252 куб.м. на 1 кв.м. оплювальної площі для індивідуальних житлових будинків та 3,465 куб.м.-  для багатоквартирних будинків.

2) для користування послугами з централізованого постачання холодної води – 2,4 куб.м. на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4 куб.м. на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.

3) для користування послугами з газопостачання: за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 6 куб.м. на одну особу на місяць;

за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 9 куб.м. на одну особу на місяць;

за наявності газової плити та газового водонагрівача – 18 куб.м. на одну особу на місяць.

 

 Відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу сім’ї за формулою.

Розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб та їх доходи.

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

 

КУДИ І ЯК ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ

 

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

 • заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;
 • договір найму (оренди) житла (за наявності).

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання).  

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАЯВНИКА ЗА НАДАНІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

 

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати структурні підрозділи з питань соціального захисту населення про зміни у складі зареєстрованих  у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг на суму понад 50 тис. грн., шляхом подання відповідних документів.

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про  зміни, які відбулися, повертається ним у подвійному розмірі за вимогою органу, що призначив субсидію.

 


ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

 

Приклад 1

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 800 гривень. Пенсіонер не працює, пенсія за 12 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (24 000 грн :12=2 000 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1176:2*15%=12,76%

(серньомісячний сукупний дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (1176 грн.), тобто визначається співвідношення доходу родини до розміру прожиткового мінімуму. Отриманий результат ділиться на 2 та множиться на 15% (базова норма обов’язкової плати за житлово-комунальні послугиі). Таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги).

Тобто пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (2 000*12,76%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (800 грн – 255,2 грн=544,8 грн).

 

Приклад 2

 У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами  становить 1000 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за попередній календарний рік 48 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень (48 000 грн:12=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).

 Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 000:1176:2*15%=6,38%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (1000 грн – 255,2 грн=744,8 грн).

 

Приклад 3

У житловому приміщенні зареєстровані дві особи, одна  з яких працює, отримує заробітню плату в розмірі 1800 грн., інша – безробіна, не працює та не перебуває на обліку в Центрі зайнятості, і доходів за попередній календарний рік немає. Розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами, становить 500 гривень. Для призначення субсидії працездатній особі, яка немає доходів  у розрахунок за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді, а саме 1218 грн. Середньомісячний сукупний дохід становить 3018 гривень (36216 грн :12=1218 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 509 гривень (3018:2=1509 гривень).

 Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1509:1176:2*15%=9,62%

Тобто в даному випадку оплата за житлово-комунальні послуги складає 290,33 грн (3018*9,62%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (500 грн –290,33 грн=209,66 грн).

 


За більш детальною інформацією можна звернутися в структурні підрозділи з питань соціального захисту за місцем реєстрації:

 • Управління соціального захисту населення Першотравневої району м. Чернівці ради (вул. Руська,  183, тел. 60866);
 • Управління соціального захисту населення Шевченківської району м. Чернівці ради (вул. Червоноармійська, 176, тел. 34196);
 • Управління соціального захисту населення Садгірської району м. Чернівці ради (вул. Підкови І., 7-А, тел. 563085, 560009).